Medlemmarna i SIRENA är alla vana vid att undervisa på många olika nivåer. Som grupp erbjuder SIRENA framförallt undervisning i konsten att framföra och presentera musik. Oavsett om man är nybörjare eller spelar avancerad musik utantill, finns det mycket att vara uppmärksam på vid framförandet. Vi hjälper gärna till med planering av repertoar inför en workshop eller kurs och anpassar innehållet efter önskemål. En fördel är att vi kan arbeta med fyra olika grupper samtidigt. Vi avslutar gärna en dags workshop med en konsert.