SIRENA erbjuder flera olika slags program och skräddarsyr gärna innehållet efter önskemål (eller efter konsertlokalens möjligheter). En konsert med SIRENA ska vara en upplevelse. Ett program börjar med anblicken av ett 30-tal blockflöjter i storlekar från 2 dm till nästan 2 m, uppställda på stativ i rummet. När konserten sedan börjar, börjar också en berättelse med sin egen dramaturgi och retorik. En berättelse som på ett ytterst välavvägt sätt blandar stilar, genrer, energi, växling mellan stillastående och rörelse, balans och obalans. Barockmusik, renässans- och medeltidsmusik samt vår egen tids musik presenteras i ett flöde där det övergripande är rörelsen i rummet och kommunikationen med publiken och varandra.

Läs här om SIRENAS nyaste konsert koncept