Här kommer exemplen på program från kyrkar (typisk en timme) och kammarmusikföreningar (typisk 2x40 min)