1993 SIRENA bildas i Odense, Danmark, och har sedan dess spelat mera än 500 konserter i Skandinavien och resten av Europa.

1995 Mottagare av Sonderpreis (publikpriset) vid Internationell tävling för blockflöjtsensembler i Karlsruhe, Tyskland

1996 Prisvinnare vid danska radions ”P2's Kammermusikkonkurrence” i Köpenhamn

1997 Vinnare av FAN-prisen (Fortolkning Af Ny musik) i Danmark

1998 Prisvinnare vid danska radions ”P2's Kammermusikkonkurrence” i Köpenhamn

1998 Uttagna till Ung & Lovande i Riksförbundet Sveriges Kammarmusikföreningars (RSK) regi

1999 Medverkande vid Den fynske Opera’s uppsättning av Purcells Dido & Æneas i Odense, Danmark.

2000 CD:n “Sitting Ducks” blir utgiven på BIS.

2000 Utvalda av den danska organisationen SNYK (Sammenslutningen af Ny Kompositionsmusik) att turnera med ”Ny Scene” med ny musik i Danmark.

2001 Utnämnda till Fyns Amts Musiknavn med bl a en konsertserie som pris

2001 Medverkende vid Den fynske Opera’s uppsättning av Gay/ Pepusch: Tiggaroperan i Odense

2002 Turné på Island stöttad av Nordisk Kulturfond.

2003 CD:n “baroque” bliver utgiven på BIS

2003 Utvalda till samarbete med den danska organisationen Karavane och turné bl a till Ultimafestivalen i Oslo

2004- Skolkonsertturnéer for Norske Rikskonsertene i Østfold fylke. Samarbete med den norska koreografen Jane Hveding.

2005 Utvalda av SNYK att turnera med ”Ny Scene” med ny musik i Danmark.

2005- Skolkonsertturnéer för ”Levende Musik i Skolen”, Danmark

2007 Sirenas första musikvideo produceras.

2007 SIRENA deltar i Stockholm Early Music Ferstival.

2008 Workshop på Det kgl. danske Musikkonservatorium med fokus på ny musik och performance.

2008 Kursus i Holstebro Musikskole

2009 Konserter för Musik i Syd, Sverige.

2010 Turné i ”Musik i Gävleborgs” regi kombinerad med workshop på musikskolan i Söderhamn.

2011 Föredrag och workshop på Falun Musikkonservatorium, Sverige.

2011 Turné för ”Musik i Dalarna”

2012 Workshop i Solna för Stockholms kulturskolor med fokus på koreografi och förmedling.

2012 Kurs i Holstebro musikskola.

2012 SIRENA är gästlärare vid dansk blokflöjtetraef i Tilst, Århus, Danmark